1990.06.14 :: Zawody strzeleckie o tytuł „Króla Kurkowego”

Jak każe tradycja, Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego w Dniu Bożego Ciała odbywało doroczną palbę o tytuł Króla Kurkowego, czyli najlepszego strzelca. Na strzelnicy sławnej kopalni „Dymitrow” do zawodów stanęło 18 braci, nie licząc zacnych gości, wśród których mir powszechny miał dziekan ojciec Bartłomiej, proboszcz parafii św. Wojciecha. Listy okolicznościowe przysłali nowi wiceministrowie obrony narodowej oraz honorowi członkowie BKGB, którzy przybyć nie mogli.

Konkurencje strzeleckie przebiegły gładko, a po obliczeniu punktów wyłoniono zwycięzcę. Królem Kurkowym AD 1990 został Maksymilian Fleischer, naczelny „Życia”. Po raz pierwszy Bractwu królował Marek Szmidla, po nim Grzegorz Kowalczyk, zaś dwa ostatnie lata Jerzy Słodki. Marszałkami zostali Grzegorz Kowalczyk i Jerzy Słodki.

___________________________

1990.05.06 :: Zawody strzelecki o „Złotą Kaczkę Dziennikarską”

W niedzielę 6-go maja 1990-go roku odbyły się w Bytomiu drugie już zawody strzeleckie dziennikarzy śląskich. Organizatorem zawodów było Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego. Nagrodę główną „żywą kaczkę dziennikarską” zdobył redaktor Stanisław Szata. Kolejne punktowane miejsca zajęli Piotr Dziewit i Maksymilian Fleischer. Zwycięzcom gratulujemy.1990.04.17 :: Postanowieniem Sądu zostaliśmy Stowarzyszeniem


Dnia 17-go kwietnia 1990-go Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach Wydział I Cywilny o wpisaniu do rejestru stowarzyszeń pod nazwą Bractwo Kurkowe Grodu Bytomskiego. Skład osobowy przy rejestracji złożony był z braci: Ireneusz Dobrowolski, Tomasz Jaxa-Mokulski i Piotr Basan. Od tego dnia BKGB miało swoją osobowość prawną i zostało stowarzyszeniem.